Hiển thị tất cả 6 kết quả

BÀN THỜ TREO TƯỜNG

Cách lựa chọn bàn thờ treo tường theo chuẩn thước lỗ ban :

+ Kích thước bàn thờ sâu 41cm mang nghĩa TÀI VƯỢNG ngang 61cm mang nghĩa TÀI LỘC

+ Kích thước bàn thờ sâu 41cm mang nghĩa TÀI VƯỢNG ngang 81cm mang nghĩa ĐĂNG KHOA

+ Kích thước bàn thờ sâu 48cm mang nghĩa HỶ SỰ ngang 69cm mang nghĩa HƯNG VƯỢNG

+ Kích thước bàn thờ sâu 48cm mang nghĩa HỶ SỰ ngang 81cm mang nghĩa ĐĂNG KHOA

+ Kích thước bàn thờ sâu 48cm mang nghĩa HỶ SỰ ngang 89cm mang nghĩa THÊM PHÚC

+ Kích thước bàn thờ sâu 61cm mang nghĩa TÀI LỘC ngang 107cm mang nghĩa

-40%
2,290,000 
-32%

BÀN THỜ TREO TƯỜNG

Bàn Thờ Treo Tường TP07

2,590,000 
-32%

BÀN THỜ TREO TƯỜNG

Bàn Thờ Treo Tường TP08

2,590,000 
-26%

BÀN THỜ TREO TƯỜNG

Bàn Thờ Treo Tường TP22

890,000 
-32%

BÀN THỜ TREO TƯỜNG

Bàn Thờ Treo Tường TP97

2,590,000 
-27%

BÀN THỜ TREO TƯỜNG

Combo Bàn Thờ Treo Tường TP11

3,500,000